Cá sặc gấm có dữ không? Mua ở đâu? Giá bao nhiêu? Sinh sản như thế nào?

Cá sặc kiểng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *